Postingan

Makalah Ariyah (pinjaman) dan Qardh (perutangan)

Akhlak Manusia Terhadap Tuhan / Allah, dan Wujud Lainnya

Akhlak Terhadap Allah SWT

Harta dalam pandangan atau perspektif islam

konsep hak kepemilikan dalam perspektif islam